Spotkania

Szóste spotkanie w sprawie programu DELCYME odbyło się we Wrocławiu w dniach 12-14 lutego 2020 roku w siedzibie Stowarzyszenia Semper Avanti.

Grupa omówiła postępy związane z nowymi wyspami nauki, jak i ulepszenia, jakie należy wprowadzić po pierwszych testach przeprowadzonych podczas europejskiego szkolenia tutorów. Spotkanie było również okazją do dokonania podsumowania szkolenia w obecności jednego z instruktorów. Częścią programu były także pierwsze przygotowania do konferencji końcowej.


Piąte spotkanie w ramach projektu DELCYME odbyło się w Mediolanie we Włoszech w dniach 21-23 października 2019 r. na „Università degli Studi di Milano Statale„, równolegle z sympozjum naukowym.

Grupa omówiła postępy poczynione na nowych wyspach nauki (Sprzedaż, Opieka, Moje pierwsze kroki w…) i dopracowała procesy projektowania i udostępniania wysp w Internecie. Europejskie szkolenie dla opiekunów, trwające od września do grudnia 2019 r., zostało przedstawione, ponieważ pierwsza faza online i moduł face-to-face miały już miejsce w czasie spotkania.


Czwarte spotkanie w ramach projektu DELCYME miało miejsce w hiszpańskim mieście Cuenca, w dniach 27 – 29 marca 2019, w kampusie uniwersytetu UCLM.

Prace nad drugim etapem platformy “Parkur” zostały rozpoczęte. Omówiono pierwsze szkice nowych wysp, zaprezentowano sieć społecznościową oraz przedyskutowano program ramowy konferencji, która odbędzie się na Uniwersytecie w Mediolanie.


Trzecie spotkanie projektowe odbyło się we francuskim Vichy w listopadzie 2018, w siedzibie CAVILAM.

Wszyscy partnerzy pracowali nad adaptacją pierwszej wyspy, która znajdzie się na interaktywnej platformie o nazwie “Parkur”.


Drugie spotkanie projektowe w Kolonii miało miejsce w siedzibie Carl Duisberg Centren, w dniach 05 – 06 czerwca 2018 roku.


Réunion Paris kickoff

Spotkanie przygotowawcze projektu odbyło się w Paryżu (26 – 27 marca 2018), w biurze OFAJ.

W spotkaniu uczestniczyli wszyscy partnerzy oraz Sekretarz Generalny Francusko – Niemieckiego Biura Młodzieżowego (OFAJ), Pani Béatrice Angrand.