Projekt Delcyme

Według raportu opublikowanego przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) [Skills Outlook 2015, Youth, Skills and Employability] kryzys ekonomiczny znacząco uderzył w osoby młode sprawiając, iż znalezienie pierwszej pracy stało się dla nich trudniejsze. Przyczynił się on również do wzrostu bezrobocia i w grudniu 2016 wskaźnik bezrobocia wśród osób poniżej 25. roku życia w Unii Europejskiej wyniósł 18,6%. Młodzi ludzie z niskimi kwalifikacjami w porównaniu z osobami posiadającymi stopień naukowy napotykają więcej trudności w dostępie do mobilności. Kilka programów mobilności stwarza im szansę na zdobycie doświadczenia w innych krajach Europy oraz na rozwój nowych umiejętności. Jednakże, wielu z nich nie korzysta z tej szansy, gdyż brakuje im odwagi. Dobre przygotowane jest istotnym warunkiem wstępnym do wzmocnienia ich motywacji oraz rozwoju podstawowych zdolności językowych.

Projekt “Developing E-Learning Capacities for Youth Mobility in Europe” (DELCYME) dąży do stworzenia wielojęzycznego, e-learningowego programu przygotowującego ludzi młodych do mobilności (przygotowanie językowe oraz międzykulturowe). Co więcej, DELCYME zmierza do rozwoju umiejętności oraz know-how w organizacjach pracujących w środowisku edukacji nieformalnej, które są w stanie kierować przygotowaniem działań związanych z mobilnością.

Sześć organizacji podjęło się współpracy, która będzie trwać przez 31 miesięcy (począwszy od lutego 2018 do sierpnia 2020 roku). Koordynatorem projektu DELCYME jest OFAJ (Office Franco-Allemand pour la Jeunesse) posiadający wieloletnie doświadczenie w organizowaniu mobilności, jak również w tworzeniu narzędzi wykorzystywanych do przygotowania językowego, jak i międzykulturowego. Dwie organizacje partnerskie są aktywnymi uczestnikami sektora związanego z nieformalnymi szkoleniami językowymi (CAVILAM, CDC), partner z Polski zajmuje się goszczeniem oraz wysyłaniem uczestników mobilności zagranicę (SEMPER AVANTI), a dwaj pozostali partnerzy to reprezentacji uniwersytetów, które zajmują się szeroko pojętym szkoleniem nauczycieli języków (UCLM, CALCIF), dzięki czemu zapewnią oni naukowy wkład w projekt.

Plan pracy zawiera cztery działania, aby zrealizować główne cele projektu:

Zadanie A1

 • zarządzanie projektem oraz komunikacja między partnerami
 • rozpowszechnienie projektu
 • wydarzenie promujące Otwarte Zasoby Edukacyjne (OER)

Zadanie A2

 • rozwój treści zawartych na platformie e-learningowej

Zadanie A3

 • przygotowanie trenerów, którzy będą wspierać uczniów w ich treningu online

Zadanie A4

 • rozwój zarządzaniem budowania społeczności

Główne oczekiwane rezultaty

 • stworzenie wielojęzycznych, cyfrowych oraz pedagogicznych materiałów oraz treści
 • udostępnienie Otwartych Zasobów Edukacyjnych, które mogą zostać wykorzystane w edukacji nieformalnej
 • uczestnicy projektu poszerzą swoje kompetencje cyfrowe
 • w każdym zaangażowanym państwie platforma przyniesie korzyści dla potencjalnych 200 uczniów rocznie
 • ulepszenie umiejętności cyfrowych
 • narzędzie “szyte na miarę”, które przygotowuje w sposób profesjonalny do działań związanych z mobilnością