UCLM

Opis Uniwersytetu w Castile-La Mancha (UCLM)

UCLM to hiszpański uniwersytet założony 30 czerwca 1982 roku. Oferuje kursy w następujących miastach: Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Toledo, Almadén oraz Talavera de la Reina. Mimo iż jest to nowa instytucja, Uniwersytet Castilla-La Mancha posiada bogate historyczno-artystyczne oraz środowiskowe dziedzictwo na terenie swoich kampusów.

Kursy w UCLM uznane jako Campus of International Excellence (CEI) przez hiszpański rząd oparte są na elastycznym systemie akademickim, indywidualnym podejściu i powszechnej jakości edukacji.  Internacjonalizacja to podstawowy czynnik mający wpływ na jakość oraz efektywność hiszpańskich uniwersytetów i jest ona jedną z kluczowych strategii Uniwersytetu Castilla-La Mancha (UCLM) – instytucji o dynamicznych i konkurencyjnym charakterze w skali krajowej oraz międzynarodowej.

Pojęcie internacjonalizacji nie jest zarezerwowane jedynie dla mobilności studenckich oraz umów międzynarodowych, ale odnosi się do szeregu inicjatyw oraz projektów mających na celu wyznaczenie miejsca dla wartościowego kapitału ludzkiego w kontekście nowych wymagań stawianych przez ciągle rosnącą konkurencyjność na rynku światowym. Globalizacja oraz potrzeba wiedzy wpłynęły na wszystkie państwa i na równi z tym, uniwersytet jest zobowiązany do stania się magnesem zdolnym przyciągnąć talenty i kapitał związany z wiedzą z całego świata.

Wydział języków obcych

Wydział języków obcych zawiązał liczne umowy międzyinstytucjonalne z uniwersytetami na całym świecie, które pozwoliły na rozwój rozmaitych międzynarodowych programów mobilności ( studia w ramach program Erasmus+, staże Erasmus+ oraz inne program niezwiązane z Erasmusem) lub też programy dla wykładowców, które umożliwiają wykładowcom na pozostanie na zagranicznych uniwersytetach, bądź też na UCLM.

Programy mobilności Uniwersytetu Castilla – La Mancha dają możliwość wymiany ogromnej liczbie studentów każdego roku i w rzeczywistości wzbogacają zarówno akademickie, jak i indywidualne szkolenia studentów, jako, że pozwalają im nauczyć się nowych technik pracy, innych języków i otwierają ich umysły na nowe idea oraz kultury.