Semper Avanti

Semper Avanti to organizacja młodzieżowa z siedzibą we Wrocławiu, na Dolnym Śląsku, w Polsce. Stowarzyszenie zostało założone w 2001 roku i od tamtego momentu przekształciło się w dużą, innowacyjną oraz dynamiczną organizację pozarządową. Działania organizacji skupione są wokół 3 głównych obszarów

Młodzież i Demokracja

pomagająca młodym ludziom zrozumieć, na czym polega demokracja i jak być jej częścią. Większość działań prowadzonych jest we współpracy z lokalnymi przedstawicielami władz. W ostatnich latach, stowarzyszeniu udało się zakończyć sukcesem wiele projektów, które pozwoliły młodym ludziom na zawiązanie dialogu z osobami decyzyjnymi na różnych szczeblach, a tym samym wpływać na politykę, aby sprostać oczekiwaniom młodzieży.

Młodzież i Tolerancja

której celem jest promowanie tolerancji, otwartości, integracji europejskiej, współpracy międzynarodowej oraz różnorodności kulturowej. Działania w głównej mierze opierają się na wymianach młodzieżowych oraz programach wolontariatu europejskiego (EVS). Stowarzyszenie jest jedną z największych w Polsce organizacji wysyłających oraz goszczących wolontariuszy w ramach EVS. Każdego roku około 25 wolontariuszy z różnych państw przyjeżdża do Wrocławia, aby przeżyć niezapomniane i zmieniające życie doświadczenie. Wolontariusze mają niesamowitą okazję wzbogacić swoje umiejętności zawodowe oraz osobiste, jak również wnieść swój wkład do lokalnej społeczności Dolnego Śląska.

Młodzież na Rynku Pracy

to dział wspierający młodzież w znalezieniu pierwszego zatrudnienia oraz w uzyskaniu doświadczenia zawodowego. Działania wchodzące w skład tego obszaru to organizacja szkoleń zawodowych oraz staży zarówno w kraju, jak i zagranicą, warsztaty rozwijające kompetencje twarde i miękkie, takie jak komunikacja, rozwiązywania konfliktów, prezentacja, praca zespołowa, współpraca międzynarodowa, itp. Stowarzyszenie blisko współpracuje ze szkołami zawodowymi na terenie Dolnego Śląska oraz Opola i Łodzi pomagając im w przygotowaniu wniosków aplikacyjnych, pozyskiwaniu partnerów do współpracy międzynarodowej, zarządzaniu projektami, zapewnieniu szkoleń oraz przygotowania uczestników. Stowarzyszenie jest również członkiem wielu partnerstw pracujących na rzez wzrostu standardów jakości w dziedzinie szkoleń zawodowych, np.: „EuPQua ECVET” oraz „IMOVE”. W obszarze mobilności VET, Semper Avanti współpracuje z około 45 szkołami, które aplikują na średnio 30 projektów rocznie. W rezultacie, około 800 uczniów rocznie wyjeżdża do Włoch, Hiszpanii, Niemiec, Irlandii oraz Wielkiej Brytanii, aby wziąć udział w 3 – 4-tygodniowym stażu. Obecnie Semper Avanti jest również partnerem w projekcie Pro Move, którego celem jest propagowanie staży długoterminowych.

Liczba stałych pracowników: 12