OFAJ

Francusko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (OFAJ) powstała w 1963 roku. To międzynarodowa organizacja, której celem jest wzmocnienie współpracy niemiecko-francuskiej w obszarze młodzieży. OFAJ liczy 106 pracowników wliczając w to 70 osób zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin.

Główne cele OFAJ to

  • promocja nauczania międzykulturowego oraz rozwój pedagogiki międzykulturowej
  • wzrost świadomości językowej
  • poprawa zatrudnienia osób młodych
  • dzielenie się dobrymi praktykami z innymi państwami (z rejonów Europy Centralnej oraz południowo-wschodniej, jak i regionu Morza Śródziemnego).

OFAJ wspiera projekty, takie jak wymiany młodzieżowe oraz studenckie ( szkoły ponadpodstawowe oraz uniwersytety), kursy językowe oraz programy stażowe.

Grupa docelowa jest bardzo rozpięta, do której zaliczają się uczestnicy od 3.roku życia aż do 30. Projekty adresowane są do przedszkoli, uczniów szkół podstawowych oraz zawodowych (praktyki zawodowe), jak i do młodych i nie mających zatrudnienia osób.

Projekty koncentrują się na kwestiach powszechnych w obu krajach oraz na obecnych potrzebach ludzi młodych. To wyjątkowe „laboratorium” dla projektów międzynarodowych oraz współpracy na poziomie europejskim.

Wydział szkoleń międzykulturowych oraz szkoleń językowych

Wydział ten dąży do promocji nauczania języka francuskiego oraz niemieckiego oraz wspiera świadomość językową, jak i nabywanie umiejętności językowych przez dzieci i osoby młode. W ostatnich pięćdziesięciu latach, wydział szkoleń językowych OFAJ nieustannie rozwijał postawy oraz metody mające na celu podniesienie świadomości językowej oraz kompetencji komunikacyjnych w obu językach, przystosowując je do rozmaitych grup docelowych oraz środowisk, z naciskiem na edukację nieformalną. Przykładem jest pionierska idea tandemów językowych, która jest powszechnie znana i wykorzystywana w sytuacjach akademickich.