Spotkania

Czwarte spotkanie w ramach projektu DELCYME miało miejsce w hiszpańskim mieście Cuenca, w dniach 27 – 29 marca 2019, w kampusie uniwersytetu UCLM.

Prace nad drugim etapem platformy “Parkur” zostały rozpoczęte. Omówiono pierwsze szkice nowych wysp, zaprezentowano sieć społecznościową oraz przedyskutowano program ramowy konferencji, która odbędzie się na Uniwersytecie w Mediolanie.


Trzecie spotkanie projektowe odbyło się we francuskim Vichy w listopadzie 2018, w siedzibie CAVILAM.

Wszyscy partnerzy pracowali nad adaptacją pierwszej wyspy, która znajdzie się na interaktywnej platformie o nazwie “Parkur”.


Drugie spotkanie projektowe w Kolonii miało miejsce w siedzibie Carl Duisberg Centren, w dniach 05 – 06 czerwca 2018 roku.


Spotkanie przygotowawcze projektu odbyło się w Paryżu (26 – 27 marca 2018), w biurze OFAJ.

W spotkaniu uczestniczyli wszyscy partnerzy oraz Sekretarz Generalny Francusko – Niemieckiego Biura Młodzieżowego (OFAJ), Pani Béatrice Angrand.